Klachtenregeling

Bij het Klachtenloket Paramedici kunt u terecht met klachten over paramedici. Zijn informeren u over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Bent u ontevreden over een therapeut en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kunt u bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. De klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt u bij het klachtenproces.

Een klacht indienen?

Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat u niet tevreden bent en met een klacht zit over een paramedicus. Meld een klacht eerst bij de paramedicus zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat u ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak leiden tot een oplossing.

Vindt u het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kunt u contact opnemen met een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen u onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met uw behandelend paramedicus en het opstellen van een brief aan uw behandelaar. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: zorgbelang-nederland.nl

Blijft u na het gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom u het eerste gesprek wilt vermijden, dan kunt u een klacht indienen bij hetĀ KlachtenloketĀ Paramedici.