Kwaliteit

Om kwaliteit te kunnen waarborgen ben ik aangesloten bij de volgende organisaties.

Kwaliteitsregister

Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van Paramedici. Dit betreft een verplichte registratie, waarbij ik elke 5 jaar aan bepaalde eisen moet voldoen, zoals het volgen van bij- en nascholing.

Lidmaatschap VvOCM

Ik ben lid van onze beroepsvereniging, de vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Op de website www.vvocm.nl vindt u meer informatie.

Intercollegiaal overleg

Ik neem deel aan een intercollegiale overleggroep Psychosomatiek.

Netwerken

Ik neem deel aan de netwerken slaapoefentherapie en NPSN (netwerk psychosomatiek Nederland) om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.